Αρχαίες Πηγές

Κατηγορία πηγής Συγγραφέας Παραπομπή Χρονολόγηση
Γραμματεία Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά 59.3-4, λ. Ἀκεσαί

6ος αι. μ.Χ.
Γραμματεία Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά  59.5-8, λ. Ἀκεσαμεναί

6ος αι. μ.Χ.
Γραμματεία Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά  71.8-10, λ. Ἀλεξάνδρεια

6ος αι. μ.Χ.
Γραμματεία Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά  75.7-8, λ. Ἀλίνδοια

6ος αι. μ.Χ.
Γραμματεία Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά  76.1-3, λ. Ἀλλάντη

6ος αι. μ.Χ.
Γραμματεία Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά  76.16-77.3, λ. Ἀλμωπία

6ος αι. μ.Χ.
Γραμματεία Σούδα

λ. ἄγημα

Γραμματεία Σούδα

λ. Ἀνθεμοῦς

Γραμματεία Σούδα

λ. ἀορτή

Γραμματεία Σούδα

λ. Ἀπελλαῖος

Σελίδες