Αρχαίες Πηγές

Κατηγορία πηγής Συγγραφέας Παραπομπή Χρονολόγηση
Γραμματεία Πολύβιος

Ιστορίαι 9.35.2-4

2ος αι. π.Χ.
Γραμματεία Πολύβιος

Ιστορίαι 20.5.13

2ος αι. π.Χ.
Γραμματεία Πολύβιος

Ιστορίαι 23.10.15

2ος αι. π.Χ.
Γραμματεία Πολύβιος

Ιστορίαι 31.2.12

2ος αι. π.Χ.
Γραμματεία Πολύβιος

Ιστορίαι 31.29.3-4

2ος αι. π.Χ.
Γραμματεία Πολύβιος

Ιστορίαι 34.12.2a-3

2ος αι. π.Χ.
Γραμματεία Πολύβιος

απ. 216 Büttner-Wobst

2ος αι. π.Χ.
Γραμματεία Πολύαινος

Στρατηγήματα προλεγόμενα 1-2

2ος αι. μ.Χ.
Γραμματεία Πολύαινος

Στρατηγήματα 4.2.1

2ος αι. μ.Χ.
Γραμματεία Πολύαινος

Στρατηγήματα 4.2.7

2ος αι. μ.Χ.

Σελίδες