Αρχαίες Πηγές

Κατηγορία πηγής Συγγραφέας Παραπομπή Χρονολόγηση
Γραμματεία Πολύαινος

Στρατηγήματα 4.2.10

2ος αι. μ.Χ.
Γραμματεία Πολύαινος

Στρατηγήματα 4.3.2

2ος αι. μ.Χ.
Γραμματεία Πολύαινος

Στρατηγήματα 4.6.17

2ος αι. μ.Χ.
Γραμματεία Πλούταρχος

Αιμίλιος 24.1

1ος αι. μ.Χ.
Γραμματεία Πλούταρχος

Αιμίλιος 32.5

1ος αι. μ.Χ.
Γραμματεία Πλούταρχος

Αλέξανδρος 6.8

1ος αι. μ.Χ.
Γραμματεία Πλούταρχος

Αλέξανδρος 24.3

1ος αι. μ.Χ.
Γραμματεία Πλούταρχος

Αλέξανδρος 30.8

1ος αι. μ.Χ.
Γραμματεία Πλούταρχος

Αλέξανδρος 51.6

1ος αι. μ.Χ.
Γραμματεία Πλούταρχος

Δημήτριος 53.9

1ος αι. μ.Χ.

Σελίδες