Αρχαίες Πηγές

Κατηγορία πηγής Συγγραφέας Παραπομπή Χρονολόγηση
Γραμματεία Σκύλαξ από τα Καρύανδα

απ. 66 Müller

6ος αι. π.Χ.
Γραμματεία Πρόκλος

Εις τον Τίμαιον Πλάτωνος 1.181

5ος αι. μ.Χ.
Γραμματεία Πορφύριος

Χρονικά 1.1

3ος αι. μ.Χ.
Γραμματεία Πορφύριος

Χρονικά 3.1

3ος αι. π.Χ.
Γραμματεία Πορφύριος

Χρονικά 4.12

3ος αι. π.Χ.
Γραμματεία Πολυδεύκης

Ονομαστικόν 1.138

2ος αι. μ.Χ.
Γραμματεία Πολυδεύκης

Ονομαστικόν 6.70

2ος αι. μ.Χ.
Γραμματεία Πολύβιος

Ιστορίαι 1.2.4-5

2ος αι. π.Χ.
Γραμματεία Πολύβιος

Ιστορίαι 2.69.8-10

2ος αι. π.Χ.
Γραμματεία Πολύβιος

Ιστορίαι 9.28.1-2

2ος αι. π.Χ.

Σελίδες