Αρχαίες Πηγές

Κατηγορία πηγής Συγγραφέας Παραπομπή Χρονολόγηση
Γραμματεία Ξενοφών

Ελληνικά 5.2.13

Γραμματεία Ξενοφών

Ελληνικά 5.2.38

Γραμματεία Ξενοφών

Ελληνικά 5.2.40

Γραμματεία Ξενοφών

Ελληνικά 5.2.43

Γραμματεία Ξενοφών

Ελληνικά 5.3.1.1

Γραμματεία Ξενοφών

Ελληνικά 5.3.9

Γραμματεία Ξενοφών

Ελληνικά 5.3.18

Γραμματεία Ξενοφών

Ελληνικά 6.1.11

Γραμματεία Ξενοφών

Απομνημονεύματα 3.5.11 

Γραμματεία Ξενοφών

Αγησίλαος 2.2

Σελίδες