ιστορία

Συγγραφέας Παραπομπή
Πλούταρχος

Ηθικά (Περί της Αλεξάνδρου τύχης ή αρετής) 329F-330A

Πλούταρχος

Ηθικά (Περί της Αλεξάνδρου τύχης ή αρετής) 329D-329E

Πλούταρχος

Ηθικά (Περί της Ρωμαίων τύχης) 324B

Πλούταρχος

Δημήτριος 53.10

Πλούταρχος

Δημήτριος 53.9

Πλούταρχος

Αλέξανδρος 24.3

Πλούταρχος

Αλέξανδρος 6.8

Πλούταρχος

Αιμίλιος 24.1

Παυσανίας

Ελλάδος περιήγησις 7.8.2

Παυσανίας

Ελλάδος περιήγησις 1.25.5-6

Παλατινή Ανθολογία Appendix

3,256c.8-10

Παλατινή Ανθολογία Appendix

219.1-7

Παλατινή Ανθολογία Appendix

58.1-2

Παλατινή Ανθολογία Appendix

109.1-4

Ξενοφών

Ελληνικά 5.3.9

Ξενοφών

Ελληνικά 5.3.1.1

Ξενοφών

Ελληνικά 5.2.43

Ξενοφών

Ελληνικά 5.2.40

Ξενοφών

Ελληνικά 5.2.38

Ξενοφών

Ελληνικά 5.2.13

Σελίδες

Subscribe to ιστορία