ιστορία

Συγγραφέας Παραπομπή
Δούρις ο Σάμιος

απ. 27 Müller

Δούρις ο Σάμιος

απ. 24 Müller

Δίων Χρυσόστομος

Λόγοι 4.71

Δίων Χρυσόστομος

Λόγοι 2.9

Δίων Κάσσιος

Ρωμαϊκή ιστορία 44.44.1

Διονύσιος Αλικαρνασσεύς

Ρωμαϊκή αρχαιολογία 2.17.2-3

Διονύσιος Αλικαρνασσεύς

Ρωμαϊκή αρχαιολογία 1.3.5-6

Διονύσιος Αλικαρνασσεύς

Ρωμαϊκή αρχαιολογία 1.2.3

Διόδωρος Σικελιώτης

Βιβλιοθήκη ιστορική 31.10.1-2

Διόδωρος Σικελιώτης

Βιβλιοθήκη ιστορική 31.9.1

Διόδωρος Σικελιώτης

Βιβλιοθήκη ιστορική 20.50.4

Διόδωρος Σικελιώτης

Βιβλιοθήκη ιστορική 20.50.4

Διόδωρος Σικελιώτης

Βιβλιοθήκη ιστορική 19.65.1

Διόδωρος Σικελιώτης

Βιβλιοθήκη ιστορική 19.14.4-5

Διόδωρος Σικελιώτης

Βιβλιοθήκη ιστορική 17.80.2

Διόδωρος Σικελιώτης

Βιβλιοθήκη ιστορική 17.16.3-4

Διόδωρος Σικελιώτης

Βιβλιοθήκη ιστορική 16.92.1-2

Διόδωρος Σικελιώτης

Βιβλιοθήκη ιστορική 16.22.3

Διόδωρος Σικελιώτης

Βιβλιοθήκη ιστορική 16.8.7

Διόδωρος Σικελιώτης

Βιβλιοθήκη ιστορική 16.3.(1)2-3

Σελίδες

Subscribe to ιστορία