ιστορία

Συγγραφέας Παραπομπή
Διόδωρος Σικελιώτης

Βιβλιοθήκη ιστορική 17.109.2

Διόδωρος Σικελιώτης

Βιβλιοθήκη ιστορική 17.108.3

Διόδωρος Σικελιώτης

Βιβλιοθήκη ιστορική 17.80.4

Διόδωρος Σικελιώτης

Βιβλιοθήκη ιστορική 17.67.1

Διόδωρος Σικελιώτης

Βιβλιοθήκη ιστορική 17.2.2

Φλάβιος Ιώσηπος

Ιουδαϊκοί πόλεμοι 5.460

Φίλων Ιουδαίος

Ότι ἄτρεπτον το θείον 173-174

Στράβων

Γεωγραφικά 7a.1.20

Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά 243.3-245.11, λ. Δυρράχιον

Πορφύριος

Χρονικά 4.12

Πορφύριος

Χρονικά 3.1

Πορφύριος

Χρονικά 1.1

Πολύβιος

Ιστορίαι 31.2.12

Πολύβιος

Ιστορίαι 23.10.15

Πολύβιος

Ιστορίαι 9.35.2-4

Πολύβιος

Ιστορίαι 9.28.1-2

Πολύβιος

Ιστορίαι 2.69.8-10

Πολύβιος

Ιστορίαι 1.2.4-5

Πολύαινος

Στρατηγήματα 4.2.10

Πολύαινος

Στρατηγήματα προλεγόμενα 1-2

Σελίδες

Subscribe to ιστορία