ιστορία

Συγγραφέας Παραπομπή
Θουκυδίδης

Ιστορίαι 4.79

Θουκυδίδης

Ιστορίαι 4.78.6

Θουκυδίδης

Ιστορίαι 2.100

Θουκυδίδης

Ιστορίαι 2.99

Θουκυδίδης

Ιστορίαι 2.98.1.3

Θουκυδίδης

Ιστορίαι 2.95

Θουκυδίδης

Ιστορίαι 2.80

Θουκυδίδης

Ιστορίαι 2.29.6-7

Θουκυδίδης

Ιστορίαι 1.137.1-2.

Θουκυδίδης

Ιστορίαι 1.63

Θουκυδίδης

Ιστορίαι 1.62

Θουκυδίδης

Ιστορίαι 1.61

Θουκυδίδης

Ιστορίαι 1.60.1

Θουκυδίδης

Ιστορίαι 1.59.2

Θουκυδίδης

Ιστορίαι 1.57-58

Θεόπομπος

απ. 2b,115,F.230 FGrH

Ηρωδιανός

Της μετά Μάρκον βασιλείας ιστορίαι 6.2.7

Ηρωδιανός

Της μετά Μάρκον βασιλείας ιστορίαι 1.3.3

Ηρόδοτος

9.89.20

Ηρόδοτος

9.44.6-7, 45.7-9, 22

Σελίδες

Subscribe to ιστορία