ιστορία

Συγγραφέας Παραπομπή
Αίλιος Ηρωδιανός

Περὶ καθολικῆς προσῳδίας 3.1.102.3-5, 9-12 (Lentz)

Αίλιος Ηρωδιανός

Περὶ καθολικῆς προσῳδίας 3.1.97.22-24, 27-30

Αίλιος Ηρωδιανός

Περὶ καθολικῆς προσῳδίας 3.1.92.1, 19  (Lentz)

Quintus Curtius Rufus

Historia Alexandri Magni 6.11.4

Quintus Curtius Rufus

Historia Alexandri Magni 6.10.23

Quintus Curtius Rufus

Historia Alexandri Magni 6.9.34-36

Quintus Curtius Rufus

Historia Alexandri Magni 7.2.36

Λουκιανός

Περὶ παρασίτου, ὅτι τέχνη ἡ παρασιτική 32-36

Παυσανίας

Ελλάδος περιήγησις 10.7.8

Παυσανίας

Ελλάδος περιήγησις 1.2.3

Πλάτων

Πολιτεία Η΄, 568b

Διόδωρος Σικελιώτης

Βιβλιοθήκη ιστορική 19.96.1-2

Διόδωρος Σικελιώτης

Βιβλιοθήκη ιστορική 19.43.7-8

Διόδωρος Σικελιώτης

Βιβλιοθήκη ιστορική 19.41.1

Διόδωρος Σικελιώτης

Βιβλιοθήκη ιστορική 19.23.3

Διόδωρος Σικελιώτης

Βιβλιοθήκη ιστορική 17.108.1-2

Διόδωρος Σικελιώτης

Βιβλιοθήκη ιστορική 18.39.4

Διόδωρος Σικελιώτης

Βιβλιοθήκη ιστορική 18.36.6/7

Διόδωρος Σικελιώτης

Βιβλιοθήκη ιστορική 18.30.2

Διόδωρος Σικελιώτης

Βιβλιοθήκη ιστορική 18.2.2-3

Σελίδες

Subscribe to ιστορία