ιστορία

Συγγραφέας Παραπομπή
Ηρόδοτος

9.31.30-31

Ηρόδοτος

9.8.7-8

Ηρόδοτος

9.4.3

Ηρόδοτος

8.142.19

Ηρόδοτος

8.136.2-3

Ηρόδοτος

8.127.4

Ηρόδοτος

8.126.8-9

Ηρόδοτος

8.121.10-122.1

Ηρόδοτος

8.115.15

Ηρόδοτος

8.34.6

Ηρόδοτος

7.173.15-16, 21

Ηρόδοτος

7.9.17

Ηρόδοτος

6.44.5-6

Ηρόδοτος

5.22.1-10

Ηρόδοτος

5.20.20

Ηρόδοτος

5.18.7

Ηρόδοτος

5.17.3

Ηράκλειτος από τη Λέσβο

Test. 1.110 

Ευσέβιος

Ευαγγελική προπαρασκευή 6.11.24-25

Ερμογένης

Περί ιδεών λόγου 1.8

Σελίδες

Subscribe to ιστορία