Αρχαίες Πηγές

Κατηγορία πηγής Συγγραφέας Παραπομπή Χρονολόγηση
Γραμματεία Παλατινή Ανθολογία Appendix

109.1-4

Γραμματεία Παλατινή Ανθολογία Appendix

58.1-2

Γραμματεία Παλατινή Ανθολογία Appendix

219.1-7

Γραμματεία Παλατινή Ανθολογία Appendix

3,256c.8-10

Γραμματεία Παλατινή Ανθολογία

9.552.1-2

Γραμματεία Παλατινή Ανθολογία

9.552.1-2

Γραμματεία Παλατινή Ανθολογία

7.45.1-2

Γραμματεία Ξενοφών

Ελληνικά 1.1.12

4ος αι. π.Χ.
Γραμματεία Ξενοφών

Ελληνικά 4.3.3

Γραμματεία Ξενοφών

Ελληνικά 5.2.12

Σελίδες