θρησκεία

Συγγραφέας Παραπομπή
ΑΕ

AE 1936, 32.1

ABSA

ABSA 58 (1963) 24.7

ΑΑΑ

AAA 4 (1971) 366

ΑΑΑ

AAA 4 (1971) 362.2

Αίλιος Ηρωδιανός

Περὶ ὀρθογραφίας 3.2.519.26 (Lentz)

Παυσανίας

Ελλάδος περιήγησις 10.7.8

Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά 195.7-8, λ. Γάζωρος

Σούδα

λ. Κλώδονες

Παυσανίας

Ελλάδος περιήγησις 9.30.7-8

Παυσανίας

Ελλάδος περιήγησις 9.29.3-4

Παλατινή Ανθολογία Appendix

109.1-4

Κλήμης Αλεξανδρεύς

Στρωματείς 5.8.47.1-2

Δίων Χρυσόστομος

Λόγοι 32.64

Δίων Χρυσόστομος

Λόγοι 32.63

Διόδωρος Σικελιώτης

Βιβλιοθήκη ιστορική 17.16.3-4

Διόδωρος Σικελιώτης

Βιβλιοθήκη ιστορική 1.18.-12

Διογένης Λαέρτιος

Βίοι φιλοσόφων 1.5

Ανάξαρχος

Μαρτ. 6

Σελίδες

Subscribe to θρησκεία