Αρχαίες Πηγές

Κατηγορία πηγής Συγγραφέας Παραπομπή Χρονολόγηση
Γραμματεία Πλούταρχος

Δημήτριος 53.10

1ος αι. μ.Χ.
Γραμματεία Πλούταρχος

Αντώνιος 27.5

1ος αι. μ.Χ.
Γραμματεία Πλούταρχος

Σύγκρισις Δημητρίου και Αντωνίου 4.1-2

1ος αι. μ.Χ.
Γραμματεία Πλούταρχος

Σύγκρισις Δημητρίου και Αντωνίου 4.1-2

1ος αι. μ.Χ.
Γραμματεία Πλούταρχος

Ηθικά (Πως δει τον νέον ποιημάτων ακούειν) 22c10-13

1ος αι. μ.Χ.
Γραμματεία Πλούταρχος

Ηθικά (Περί της Ρωμαίων τύχης) 324B

1ος αι. μ.Χ.
Γραμματεία Πλούταρχος

Ηθικά (Περί της Αλεξάνδρου τύχης ή αρετής) 329D-329E

1ος αι. μ.Χ.
Γραμματεία Πλούταρχος

Ηθικά (Περί της Αλεξάνδρου τύχης ή αρετής) 329F-330A

1ος αι. μ.Χ.
Γραμματεία Πλούταρχος

Ηθικά (Περί φυγής) 603C

1ος αι. μ.Χ.
Γραμματεία Πλούταρχος

Αίτια Ελληνικά  292.E.4-7

1ος αι. μ.Χ.

Σελίδες