Αρχαίες Πηγές

Κατηγορία πηγής Συγγραφέας Παραπομπή Χρονολόγηση
Γραμματεία Πλάτων

Πολιτεία Η΄, 568b

5ος/4ος αι. π.Χ.
Γραμματεία Παυσανίας

Ελλάδος περιήγησις 1.7.1

2ος αι. μ.Χ.
Γραμματεία Παυσανίας

Ελλάδος περιήγησις 1.25.5-6

2ος αι. μ.Χ.
Γραμματεία Παυσανίας

Ελλάδος περιήγησις 6.5.5

2ος αι. μ.Χ.
Γραμματεία Παυσανίας

Ελλάδος περιήγησις 7.8.2

2ος αι. μ.Χ.
Γραμματεία Παυσανίας

Ελλάδος περιήγησις 9.29.3-4

2ος αι. μ.Χ.
Γραμματεία Παυσανίας

Ελλάδος περιήγησις 9.30.7-8

2ος αι. μ.Χ.
Γραμματεία Παυσανίας

Ελλάδος περιήγησις 9.40.7

2ος αι. μ.Χ.
Γραμματεία Παυσανίας

Ελλάδος περιήγησις 1.2.3

2ος αι. μ.Χ.
Γραμματεία Παυσανίας

Ελλάδος περιήγησις 10.7.8

2ος αι. μ.Χ.

Σελίδες